Személyes növekedés karanténban 9. NAP: Mélység és felszínesség

Szerző: Adrienn Közzétéve:

Személyes növekedés sorozatunk esszenciája a lelki mélység.

Meg kell tanulnunk mélyen megismernünk lényünket, érzelmeinket, indíttatásainkat, és tennünk kell ezt a környezetünkkel is. Mélyen meg kell ismernünk párunkat, barátainkat, gyermekeinket és a világot, amelyben élünk.

Mélyebben megtalált önmagunkat is meg kell élnünk, nem elégedhetünk meg csak a felszínnel, mert az a boldogtalanság és az értelmetlenség érzését hozza el. Életünket meg kell tölteni értelemmel, lelki tartalommal. Ha mélységben élek, akkor életem világmegváltó tettek nélkül is gazdaggá válik.

Meg kell látnunk, hogy az értelmes és tartalmas élet nem merül ki pusztán a szeretett hivatás vagy hobbitevékenységek végzésében. A munka fontos része az életünknek, a szabadidős tevékenységek pedig kikapcsolnak, feltöltenek bennünket. De ha kizárólag ezekre építjük a mindennapjainkat, ha csak azzal foglalkozunk, hogyan lehetne nagyobb vagyonunk, amelyet kényelmünkre, szórakozásunkra szánhatunk, akkor labilis alapokra építkezünk. Ha csak azzal telnek a mindennapjaink, hogy kötelező tevékenységeinken túl rohanunk a kényelembe (függőségeinkbe), akkor valami fontosat kihagyunk az életből.

A felszínesség könnyen tévutakra vihet minket. Ha nem foglalkozunk azzal, hogy mélyen megértsük érzelmeinket, szándékainkat, ha nem ismerjük meg belülről fakadó céljainkat, akkor állandó belső konfliktusokkal találjuk szembe magunkat. Ha kizárólag a tárgyi világban merülünk el, akkor egy idő után értelmetlennek találhatjuk életünket. Ha csak a komfort tud örömöt adni, akkor lelki- érzelmi síkon nem váltunk igazán felnőtté.

Az elmúlt napokban számtalan pozitív belső értékkel foglalkoztunk a benső stabilitástól kezdve a szereteten és félelmeink legyőzésén túl a kreativitásig, az életörömig, a dinamizmusig. A mélységben mindezek a lelki minőségek összekapcsolódnak, egyszerre építjük és éljük őket.

Életünk legszebb, legfelemelőbb érzései lelkünk mélyéből fakadnak.

Kérdéseink:

„Mit jelent számomra a lelkiség, a lelki- érzelmi gazdagság?”

„Túlzsúfolom mindennapjaimat feladatokkal, szabadidős tevékenységekkel? Mi kezdek magammal, ha ezek nem állnak rendelkezésemre? Ha egyedül maradok a gondolataimmal?”

 „Mit jelent számomra az, hogy igazán élem az életem? Hogyan tehetném „élettel telivé” az életem?”

„Mi az életem értelme? Mennyire foglalkozom ezzel a kérdéssel?”

Örömteli elmélyülést kívánok!

Pálosi Adrienn, pszichológus